Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektbrev maj 2022

Hej!
På väggen i Fakultetsklubben på Kårhuset sitter det ett protokoll från det sammanträde då det fattades beslut om att bygga just Kårhuset. Protokollet avslutas med ”Nu kör vi!”

Något av den känslan fick jag idag när jag läste sammanfattningarna av Science Village-remissvaren. Det kan du också göra, på Science Village-kontorets blogg. Man kan med all fog säga att det finns stor enighet på fysiska institutionen och kemiska institutionen om att det är scenario 5, helst med ett antal tillägg, som bör förverkligas i etapp 2 av Science Village-etableringen.

Och huvudanledningen till att vi tillsammans tycker att det ska vara en stor etablering i etapp 2 är vi uppfattar att det är den enda möjligheten att uppnå Lunds universitets vision för Science Village.
Bara om vi ”etableras” tillsammans kan nya kontaktytor uppstå mellan olika ämnesområden och discipliner.
Bara om vi gör det så att såväl grundutbildning som forskning är integrala delar av etableringen, kan dessa kontaktytor förverkligas mellan utbildning och forskning.
Och bara tillsammans kan vi skapa ”nya, kreativa och kunskapsintensiva miljöer”!  Det gläder mig i synnerhet att LUNA och TLTH delar denna syn på vad som är möjligt i Science Village.

Att det finns stor enighet på fysiska institutionen och KILU kring Science Village och likaså en stor nyfikenhet kring frågan vad vi tillsammans skulle kunna skapa i Science Village, det kändes också väldigt tydligt på vår institutionsutflykt och gemensamma temadag den 28 april. Att höra de engagerade diskussionerna var helt enkelt en fröjd! Och stämningen på middagen på kvällen? Ja, den bådar gott för en gemensam framtid för fysik- och kemiämnena i Lund.

Nu kör vi!
Nja, fullt så fort går det naturligtvis inte. Etableringsbeslutet är en fråga för fakulteterna och rektor och behöver behandlas där. Science Village-beslutet är ett stort beslut som kommer att påverka våra fakulteters och faktiskt hela Lunds universitets samtliga verksamheter. Därför behöver de olika etableringsaspekterna vridas, vändas och diskuteras på fakulteterna.

Remissen har skapat ett utmärkt underlag för dessa diskussioner. Jag vill tacka Science Village-projektkontoret för mycken möda och stort besvär, på samma sätt som jag vill tacka er alla som har bidragit till samtalen om och skrivandet av vårt eget remissvar.

Jag är övertygad om att fakulteterna och rektor kommer att fatta ett Science Village-etableringsbeslut som är bra för våra verksamheter och för hela Lunds universitet!
/Achim
 
Sammanfattningar av remissvar om Science Village finns på Science Village-kontorets blogg

Lund universitets vision för Science Village på Science Village kontorets blogg