Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng | 3 år | Kandidatexamen

Ett kandidatprogram innebär tre års heltidsstudier och leder fram till en kandidatexamen.

Student utför experiment. Foto: Kennet Ruona

Som student antagen till kandidatprogrammet i fysik läser du kurser på grund- och avancerad nivå i fem terminer, för att under den sjätte terminen vid sidan av dina vanliga kurser genomföra ett självständigt arbete, ett examensarbete.

När du läser kandidatprogrammet i fysik kan du välja mellan fyra olika ingångar: allmän fysik, teoretisk fysik, astronomi och astrofysik samt internationell. På den internationella ingången sker all undervisning på engelska. På de övriga ingångarna läser du den första terminens fysikkurser på svenska. Programmet ges i samarbete med Matematikcentrum och Institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

Läs mer om programmets olika ingångar, förkunskapskrav och intagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats.

Kandidatprogrammet i fysik:

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare inom ett masterprogram, motsvarande två års heltidsstudier. Du kan också komplettera din utbildning inom andra områden för att till exempel bli lärare.