Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versionerna av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kandidatprogram

Program 180 högskolepoäng | 3 år | Kandidatexamen

Ett kandidatprogram innebär tre års heltidsstudier och leder fram till en kandidatexamen.

Student utför experiment. Foto: Kennet Ruona

Som student antagen till ett kandidatprogram läser du kurser på grund- och avancerad nivå i fem terminer, för att under den sjätte terminen vid sidan av dina vanliga kurser genomföra ett kandidatarbete.

Vanligen läser du ett basblock med obligatoriska kurser och därefter valbara kurser inom ditt huvudområde eller i något annat ämne. Du avslutar din kandidatutbildningen med ett självständigt arbete, ett examensarbete.

Efter kandidatexamen kan du läsa vidare inom ett masterprogram, motsvarande 2 års heltidsstudier. Du kan också komplettera din utbildning inom andra områden för att till exempel bli lärare.

På de flesta av våra kurser på grundnivå är undervisningsspråket svenska, medan det är engelska på kurserna på avancerad nivå.

Fysiska institutionen ger tre kandidatprogram. Ett i fysik, ett andra i teoretisk fysik. Det tredje är ett internationellt program där all undervisning sker på engelska.

Beskrivning av kandidatprogrammet i fysik, förkunskapskrav, ingående kurser och senaste intagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats

Beskrivning av naturvetenskaplig kandidatprogrammet i teoretisk fysik, förkunskapskrav, ingående kurser och senaste intagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats

Beskrivning av naturvetenskapligt kandidatprogrammet i fysik (undervisning på engelska), förkunskapskrav, ingående kurser och senaste intagningspoäng på Lunds universitets centrala webbplats