Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektbrev juni 2023

Kära kollegor,

"Jag vill uppdatera er angående de pågående förändringarna på fysiska institutionen vid Lunds universitet. Integrationen av verksamheterna inom astrofysik och teoretisk partikelfysik har fortskridit framgångsrikt och jag är stolt över de framsteg vi har gjort hittills.

Genom att föra samman dessa två discipliner inom vår institution skapar vi en starkare och mer sammanhållen forskningsmiljö. Detta möjliggör en ökad tvärvetenskaplig samverkan och kunskapsutbyte, vilket förväntas leda till banbrytande forskning och upptäckter inom både astrofysik och teoretisk partikelfysik. Jag ser fram emot att se de spännande samarbeten och forskningsprojekt som kommer att utvecklas som ett resultat av denna integration.

Samtidigt vill jag meddela att den formella nedläggningen av avdelningen för kärnfysik kommer att vara genomförd den 1 juli 2023. Vi förstår att detta kan väcka känslor av sorg och osäkerhet bland er som har varit involverade i avdelningens verksamhet. Vi vill dock betona att kärnfysikens betydelse och relevans inte kommer att försvinna. Istället kommer verksamheten att fortsätta vid avdelningen för förbränningsfysik, avdelningen för partikel- och kärnfysik och den institutionsgemensamma verksamheten dit Mikrohallen och AGB-verksamheten kommer att överföras.

Vi har arbetat noga för att säkerställa att övergången av kärnfysikens verksamhet till dessa avdelningar kommer att ske smidigt och utan att kompromissa den vetenskapliga excellensen och kvaliteten som ni har uppvisat under alla dessa år. Vi är övertygade om att denna strukturella förändring kommer att gynna såväl forskare som studenter och möjliggöra nya samarbeten och möjligheter för alla inblandade.

Jag är tacksam för ert engagemang och hårda arbete i denna tid av förändring. Er passion och dedikation är nyckeln till vår framgång som institution. Tillsammans kommer vi att fortsätta att driva framåt vetenskapens gränser och forma framtiden för fysikforskning vid Lunds universitet.

Om ni har några frågor eller funderingar angående dessa förändringar är ni välkomna att kontakta mig. jag är här för att stödja er och se till att ni har de resurser och stöd ni behöver för att fortsätta att göra enastående vetenskaplig forskning.

Tack för ert engagemang och ert fortsatta bidrag till fysiska institutionen vid Lunds universitet."

Ja, det är vad ChatGPT skriver när jag instruerar ChatGPT att skriva ett prefektbrev med följande input:

”Skriv ett prefektbrev för fysiska institutionen vid Lunds universitet där du tar upp att arbetet med integrationen av verksamheterna i astrofysik och teoretisk partikelfysik i fysiska institutionen fortskrider, samt att nedläggningen av avdelningen för kärnfysik formellt kommer att vara genomförd den 1 juli 2023, samtidigt som verksamheten fortsätter vid avdelningen för förbränningsfysik, avdelningen för partikel- och kärnfysik och vid den institutionsgemensamma verksamheten dit Mikrohallen och AGB-verksamheten överförs.”

Det var endast några mindre ändringar som jag gjorde i texten, nämligen att jag ersatte ”vi” med ”jag” på ett antal ställen, och så rättade jag förstås verbformerna där jag hade gjort den här ersättningen. En mening plockade jag dock bort, nämligen den allra första: ”Vi hoppas att detta brev når er alla i god hälsa och hög arbetsanda.” Där blev det bara för bra.

Man kan fundera mycket över vad den artificiella intelligensens intåg i vår värld kommer att innebära. Till exempel undrar jag om den stora massan av texter som skrivs framöver kommer att låta mer eller mindre likadant eftersom vi alla kommer att användas oss av samma AI-verktyg (och för den del om vi kommer att vänja oss – eller behöver vänja oss – vid den lite överdrivande stilen som den ovanstående texten kännetecknas av). Det är ju kanske en av de mindre allvarliga konsekvenserna, men riktigt säker på att det inte är allvarligt, det är jag inte.

Vad kommer AI innebära för de kognitiva processerna som ligger bakom kreativitet och lärande? Mera konkret, hur kommer vi att anpassa oss inom vår undervisning och när vi examinerar till det faktum att AI finns och används? Hur kommer vi som högskolelärare att använda oss av AI-verktygen? Dessa och andra frågor diskuterades på workshoppen ”Teaching and learning in the era of ChatGPT” som anordnades av Elisabeth Nilsson, Martin Magnusson och Johan Rathsman på fysiska institutionen den 19 juni. Det var en mycket trevlig tillställning med ett talrikt deltagande. Grundutbildningskansliets workshopserie fortsätter i höst, och det vore kul om deltagandet skulle fortsätta på hög nivå!

Hur är det då med organisationsförändringarna som jag lät ChatGPT skriva om? Ja, det är ungefär som ChatGPT skriver, även om jag skulle uttryckt mig annorlunda. Arbetet med integrationen av verksamheterna inom teoretisk partikelfysik och astrofysik fortsätter. I detta sammanhang utgör lokalomflyttningarna en stor pusselbit, och där det görs ett intensivt arbete.

Naturvetenskapliga fakultetens inriktning är att Beräkningsbiologi flyttar till Geocentrum senast i augusti och att Astrofysik flyttar in på Fysicum senast i december, i huvudsak till hus A.

Det innebär att vi räknar med att vi ganska snart kan flytta ihop avdelningen för partikel- och kärnfysik, där teoretisk partikelfysik ingår från den 1 januari och NUSTAR-gruppen från den 1 juni.
Även en del av BAR-gruppens medarbetare på naturvetenskapliga fakulteten kommer snart att organisatoriskt ingå i avdelningen, medan vi för LTH-sidan har en fortsatt dialog under hösten.

I samband med detta kommer avdelningen för förbränningsfysik att få en sammanhängande yta genom att ta över ett antal kontor i hus H. På så sätt kommer avdelningen för förbränningsfysik, där aerosolgruppen ingår från den 1 juni, att kunna sitta samlat.

Ytterligare förändringar kommer att ske i hus C och B när en del av avdelningen för fasta tillståndets fysik flyttar från det ena huset till det andra.

Även på annat håll kommer det att ske renoveringar och ändringsarbeten. Under en tid kommer vi att behöva stå ut med renoveringsstök, även i lokaler och korridorer där vi nyss flyttat in, eftersom inte alla arbeten kommer att kunna utföras före inflyttning. Ibland kommer det möjligen vara lite tålamodsprövande, och då får vi tänka på att vi kommer belönas med fräscha lokaler lite längre fram.

Mikrohallen och AGB-verksamheten kommer att placeras direkt under en biträdande prefekt. Jag är tacksam för att Knut Deppert vill åta sig detta uppdrag under den kommande tiden. Detta innebär också att avdelningen för kärnfysik upphör per 30 juni 2023 – men här har ChatGPT helt rätt: kärnfysikens relevans och betydelse finns kvar!

Detta och mycket annat är på gång vid fysiska institutionen just nu. Men även detta år blir det sommar, och när det är sommar är det också tid för semester och välförtjänt ledighet. Pusta ut, ta det lugnt, gör något annat än vad du brukar göra – njut av sommaren helt enkelt, så ses vi i augusti!

/Achim