Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

När elever får koda själva blir fysikundervisningen bättre

Kim Svensson. Foto: Moa Eriksson
Kim Svensson. Foto: Moa Eriksson

Vilken roll spelar programmering i fysikundervisningen? Kan programmering användas för att lära ut fysikaliska begrepp? I sitt avhandlingsarbete undersöker Kim Svensson hur rörelsen mellan formel, kod och visualisering kan bidra till lärande i fysik. I framtiden hoppas Kim att programmering kan användas på ett mer öppet sätt, där eleverna får möjlighet att utforska sina egna modeller och idéer på ett nytt sätt genom att skriva sin egen kod.

Vad handlar ditt examensarbete om?

- Det studerar programmeringen roll i fysikundervisning och syftar till att ta reda på vilka delar av programmering som kan vara användbara för att lära sig om fysikaliska koncept. Genom att använda det socialsemiotiska ramverket för att beskriva processen att skapa modeller, implementera dem i kod och visualisera resultaten, framgår det att programmering är ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Varför valde du just detta ämne?

- Jag fick ett intresse för utbildning när jag arbetade på Vattenhallen Science Centre. En programmerings-workshop som jag höll på science center blev utgångspunkten för min forskning. De inlärningsteorier jag använde i min forskning visade sig dock väcka mitt intresse ytterligare och har varit vägledande för min senaste forskning.

Vilket är det viktigaste resultatet från din avhandling?

- Min forskning som beskriver rollen av programmering med hjälp av ett representationer. Vilket innebär att jag har beskrivit hur rörelsen mellan formel, kod och visualisering kan bidra till lärande i fysik och varför denna process inte får försummas.

Vad hoppas du att ditt examensarbete ska leda till?

- Jag hoppas att programmering kan användas på ett mer öppet sätt, istället för övningar med strikt struktur bör eleverna utforska sina egna modeller och idéer på ett nytt sätt genom att skriva sin egen kod.

Vad kommer du att göra när du är klar med din avhandling?

- Sova, koppla av och fortsätt arbetet med Nordic Physics Education Research-samarbetet, NPER. NPER syftar till att utöka forskningen inom fysikutbildning och bygga ett internationellt samhälle som kan bygga en bättre grund för framtiden för fysikutbildning i Norden.

Varför är det viktigt att forska?

- För ingenting är någonsin enkelt. Ju mer du tittar på något desto mer kommer att avslöjas. Ibland kan dessa avslöjade detaljer tvinga oss att ompröva vårt perspektiv på världen, till exempel som gjordes med kvantmekaniken eller den allmänna relativitetsteorin.

Disputation

På torsdag den 19 maj lägger Kim Svensson fram och försvarar sin avhandling i fysikdidaktik. Den har titeln " "Linking  Programming to Representations: Understanding meaning-making in physics education through semiotic resources"

Kim Svenssons avhandling finns att läsa i Lunds universitets forskningsportal

Mer information om Kim Svenssons disputation finns i vårt kalendarium