Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pandemisäkert när fysikstudenter redovisar

Paul Böhm bygger en spolpistol och tar reda på hur tjock och lång tråden ska vara i den elektromagnetiska spolen för att pistolen ska fungera optimalt. Bilden visar komponenterna i pistolen. Bild från Youtube.
Paul Böhm bygger en spolpistol och tar reda på hur tjock och lång tråden ska vara i den elektromagnetiska spolen för att pistolen ska fungera optimalt. Bilden visar komponenterna i pistolen. Bild från Youtube.

Hur funkar det att utföra och redovisa en experimentkurs i fysik när det måste ske pandemisäkert? Det vet studenterna som läser första året på kandidatprogrammet i fysik. De har precis lämnat in sina redovisningar till en experimentkurs, i form av korta filmer på YouTube.

Under den första terminen på kandidatprogrammet i fysik, får studenterna genomföra en rad experimentella seminarieövningar, en delkurs som i vanliga fall hålls på campus.

-Pandemin har lett till att merparten av innehållet i våra utbildningar nu måste ges på distans och i digitalt format. Så nu redovisar förstaårsstudenterna sina experiment med film, och det gör de fantastiskt bra! berättar Peter Christiansen, professor i partikelfysik vid fysiska institutionen.

På kursen genomför studenterna själva ett experiment. På egen hand, eller tillsammans med en kurskamrat, får studenterna arbeta med att definiera, designa, utveckla och genomföra ett experimentellt projekt. Kursen varar i ungefär sju arbetsdagar. Målet är att tränas i experimentell metodik och problemlösning men även i att presentera och redovisa det experimentella arbetet på ett intressant sätt. En demonstration av experimentet ska ingå i redovisningen. Den pågående pandemin har lett till att studenterna fick genomföra experimenten hemma och redovisa dem genom att göra en kort film.

-Studenterna har enbart fått handledning virtuellt och filmerna är gjorda med egen utrustning, i de flesta fall den egna mobiltelefonen. Filmerna är mycket välgjorda och vi lärare på kursen är imponerade av studenternas kreativitet, berättar Johan Zetterberg, universitetslektor i förbränningsfysik.
Nedan kan du se tre exempel på studenternas filmer från kursen. Filmerna är på engelska.

Paul Böhm: Optimization of a Coilgun Coil. Länk till filmen på Youtube

Villim Prpic och Pim Nelissen: Coupled Pendula & The Kuramoto Model. Länk till filmen på Youtube

Claire Brumat: Torque. Länk till filmen på Youtube