Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ung lundafysiker prisas med medalj

Martin Josefsson. Privat foto.
Martin Josefsson. Privat foto.

Martin Josefsson tilldelas Svenska Fysikersamfundets prestigfyllda Oseenmedalj 2021. Han prisas för sitt avhandlingsarbete, som ger ett viktigt bidrag i den pågående forskningen om möjligheterna att omvandla värme till elektrisk energi utan mellansteg.

Med sin forskning lämnar Martin Josefsson viktiga bidrag till förståelsen för transport av elektroner och värme i kvantprickar kopplade till makroskopiska kontakter, skriver Svenska Fysikersamfundet i sin motivering.

Det är andra året som Svenska Fysikersamfundet delar ut Oseenmedaljen för bästa avhandling i fysik i Sverige. Möjliga mottagare av priset är personer som har försvarat en doktorsavhandling i fysik vid ett svenskt universitet under föregående år. Pristagaren erhåller en medalj, ett diplom och 100 000 kronor. Prissumman är en donation från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond.

Styrelsen för Svenska Fysikersamfundet beslutar om pristagare efter att ha utvärderat de nomineringar som skickats in. Årets motivering säger bland annat: ”Martin [Josefsson] har arbetat som teoretiker inom området kvanttermodynamik och ibland även i gränslandet till kvantinformation. Martins sätt att arbeta har varit mycket självständigt och han har varit drivande till flera av undersökningarna som ingår i avhandlingen. Att det varit Martin som har varit drivande framgår av publikationer där han står som enda teoretiker (tillsammans med sina experimentella kollegor)…”

Länk till Martin Josefssons avhandling "Quantum-Dot Heat Engines" i Lunds universitets forskningsportal (engelska)

Länk till Svenska Fysikersamfundets webbplats