Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidskrifter

Här presenteras de tidskrifter som fysik- och astronomibiblioteket prenumererar på. Du kan komma åt ännu fler tidskrifter på LUBsearch. Om någon av länkarna misslyckas bör du alltid ha tillgång till tidskrifterna via LUBsearch, om du tillhör personalen eller är student.

I bibliotekets tidskriftsförteckning finns angivet var du hittar den aktuella tidskriften. Rapportera gärna trasiga länkar till biblioteket.

Prenumeration

Elektronisk åtkomst som betalas av Lunds universitetsbibliotek (LUB) och endast är tillgänglig för studenter och personal. Du måste logga in med STiL- eller LucatID.

Beställ PDF utan kostnad

Gratis tjänst tillgänglig för studenter och personal. Du måste logga in med STiL- eller LucatID.

Open Access

Elektronisk åtkomst, gratis för alla.

Bibliotek

Beläget på bottenvåningen och tillgängligt för alla att läsa i biblioteket.

H: 422 & H: 423 (låsta rum)

Tillgängligt för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

TF (låst samling)

Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

A

Vol. 1-29 (1932-1966)

Hyllplats: H:422

Vol. 75- (1989- ) Biblioteket

Vol. 71- (1991- ) Open Access (länk till OA)

Vol. 20- (1989- )  Biblioteket

Vol. 1- (1970- ) Open Access (länk till OA)

Vol. 1-25 (1965-1988)  Biblioteket

Vol. 26-56 (1990-2008) Biblioteket

Vol. 54- (2007- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID.

Vol. 60-79:8 (1992-2011)  Biblioteket

Vol. 1- (1933- )  Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID.

Vol. 8- (1940- )  TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

Senaste upplagan: TF Personalrum Beställ fram och läs på biblioteket

Ser. 13-16 (1958-1991)  Beställ pdf utan kostnad på Lunds universitetsbiblioteks webbplats

(några volymer saknas)

Senaste numret finns i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 1- (2016- )  Open Access (länk till OA)

Vol. 1-18 (1962-1979)  Hyllplats H:422

(2003- )  Astronomibiblioteket

Vol. 1- (1962- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID.

Vol. 3- (2010- )  Biblioteket

Vol. 1- (2008- )  Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID.

Vol. 1-47 (1962-1985)  biblioteket, hyllplats H:422

Vol. 1- (1962- )  Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID.

(1949-1966 )  Biblioteket, hyllplats H:422

Senaste numret finns vid bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 66- (2012- )  Biblioteket

Vol. 53- (1999- )  Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID.

Senaste numret finns vid bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 4- (1995- )  Open Access (länk till OA)

Vol. 1-20 (1957-1965)  ) TF Låst samling. Beställ fram av bibliotekarie och läs i biblioteket.

Vol. 1-40 (1950-1970)  Biblioteket

(1903-1949) Biblioteket hyllplats H:422

Vol. 1- (2001- )  Open Access (länk till OA)

Nytt namn: Populär astronomi

B

Senaste numret finns vid informations- och lånedisken

Vol. 17 (2010- ) finns på biblioteket

(1993- ) Länk till Open Acess

Vol. 33-37:3 (1988-1992) Finns på biblioteket. Beställ fram från bibliotekarie.

C

Senaste numret finns i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Innevarande år: Biblioteket

Vol. 28- (1998- ) Open Acess på Cerns engelskspråkiga webbplats

Vol. 28- (1998- ) Open Acess på Cerns engelskspråkiga webbplats

Vol. 1-17 (1967-1987) TF- Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

D

Vol. 1-32 (1917-1961) TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

Vol. 40 (1983) TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

E

Vol. 1-87 (1917-2004) Hyllplats: H:422

Vol. 28-67 (1945-1984) TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

Det senaste numret finns tillgängligt i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

De senaste två utgivningsåren finns i biblioteket

Vol. 31- (2000- ) Open Acess på Europhysics news engelskspråkiga webbplats

F

Vol. 1- (1966- ) Biblioteket

Vol. 5- (1989- ) Open Access på forskning och framstegs webbplats

(1961-1985) TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

Vol. 14-29 (1984-1999) TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

Vol. 1- (1970- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID.

Vol. 1, 3-60 (1939-1998) Beställ pdf utan kostnad på Lunds universitetsbiblioteks engelskspråkiga webbplats

Vol. 3-46 (1941-1984) TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

Senaste numret: Senaste numret finns i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

(1984- ) Biblioteket

Vol. 2- (2002- ) Open Access på Svenska fysiker samfundets webbplats

H

I

J

Vol.84- (1997- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1- (1965- ) TF Låst samling. Beställ fram och läs på biblioteket

Vol.1-14 (1946-1963) Kontakta bibliotekspersonalen. Beställs genom Virtua.

Vol. 18-38 (1947-1967) Hyllplats: H:422

Vol. 1- (1933- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 3-58 (1965-1993) Biblioteket

Vol. 2- (1965- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 84- (1997- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 78:3-92 (1994-2000) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

Vol. 22-33 (1976-1988) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

Vol. 24-46 (1963-1985) Hyllplats: H:422

Vol. 1- (1956- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller Lucat

Vol. 1-39 (1968-2006) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller Lucat

Vol. 34-39 (2001-2006) Beställ pdf utan kostnad på Lunds universitetsbiblioteks engelskspråkiga webbplats

Vol. 8-33 (1975-2000) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

 

Vol. 1-8 (1968-1975) Hyllplats: H:422

Vol. 14-15 (1981-1982) Biblioteket

Vol. 1- (1968- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 30-35 (2004-2008) Biblioteket

Vol.1- (1975- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

 

Vol. 1-63, 68-77:4 (1961-2003) Hyllplats H:422

Vol. 1- (1961- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 3-34:3 (2002-2003) Hyllplats: H:422

Vol. 27- (1996- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 73 (1983) Hyllplats 422

Vol. 1-73 (1917-1983)  Astronomibiblioteket

Vol. 20- (2003- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID
Vol. 1- (1984- )

 

Vol. 1, 18-19 (1984, 2001-2002) Hyllplats 422

Vol. 20- (2003- ) Astronomibiblioteket

Vol. 1- (1984- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-2 (1984-1985) Hyllplats 422

Vol. 1- (1984- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 19-21:1 (2001-2003) Hyllplats H 422

K

(1921- ) Biblioteket

(1931-1963) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

(1974-1987) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

 

Senaste numret finns i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 1-4 (1990-1993) Beställ pdf utan kostnad på Lunds universitetsbiblioteks engelskspråkiga webbplats

Vol. 12- (2001- ) Biblioteket

L

Vol. 3-12 (1988-1997) Hyllplats 422

1- (1986- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Suppl. 1-9 (1989-1997) Biblioteket

M

Vol. 2-35 (1919-1967) Hyllplats 422

Vol. 1-32 (1917-1961) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

N

Vol. 153-252 (1944-1971) Hyllplats 422

Vol. 402- (2000- ) Biblioteket

Vol. 166- (1950- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 166- (1950- )

(1976-1997) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

Vol. 1-64 (1913-1977) Hyllplats 422

Vol. 1- (1913- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Senaste numret finns i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 105- (1985- ) Biblioteket

Vol. 127- (1990- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID
(30 dagars fördröjning)

Senaste numret finns i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Serie 10: Vol. 40-70, 107-112 (1965-1970, 1994-1999) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

O

Vol. 6-10 (1959-1961) Hyllplats 422

Vol. 88- (2000- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-6 (1969-1974) Biblioteket

Vol. 1-6 (1969-1974) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

P

Senaste numret finns i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 46- (2012- ) Biblioteket

Vol. 1-78 (1970-2008 ) Biblioteket

Vol. 1- (1970- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-106, 115-  (1982-2003, 2005- ) Biblioteket

Vol. 79-134 (1975-1986) Hyllplats 422

Vol. 79- (1975- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 152-293  (1988-2000) Hyllplats 422

Vol. 152- (1988- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 152-348 (1988-2000) Hyllplats 422

Vol. 152- (1988- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-132, (1913-1963) Hyllplats 422

Vol. 1-188 (1913-1969) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 41-66 (1990-2002) Hyllplats 422

Vol. 1- (1970- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

(1970-2000) Hyllplats 422

Vol. 1-10 (1970-1979) Hyllplats 422

Vol. 1- (1970- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-56 (1970-1997) Hyllplats 422

Vol. 1- (1970- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-32 (1970-1985) Hyllplats 422

Vol. 1- (1970- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 47-66 (1993-2002) Hyllplats 422

Vol. 47- (1993- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-55 (1958-1985) Hyllplats 422

Vol. 1- (1958- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 11-43 (1976-2008 ) Biblioteket

Vol. 1- (1966- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-23 (1962-1966) Hyllplats 422

Vol. 24-113 (1967-1986) Hyllplats 422

Vol. 24- (1967- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 24- 164 (1967-1985) Hyllplats 422

Vol. 24- (1967- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-337 (1971-2000) Biblioteket

Vol. 1- (1971- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

 

Vol. 42-49:5 (2004-2011) Biblioteket

Vol. 1- (1963- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1- 64 (1948-2011) Biblioteket

Vol. 1- (1948- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Senaste numret finns att tillgå i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Det senaste årets nummer: Biblioteket

Vol. 1- (1988- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Senaste numret finns att tillgå i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 2- (2001- ) Biblioteket

Vol. 1-13 (1955-1992) Hyllplats 422

Vol. 1-51 (1961-2008) Biblioteket

Vol. 50- (2007- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-43 (1978-1999) Biblioteket

Vol. 1- (1978- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Q

R

Vol. 21- 49 (1958-1986) Hyllplats 422

Vol. 19-69 (1947-1997) Hyllplats 422

Vol. 1- (1929- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

S

Senaste numret finns att tillgå i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 264- (1994- ) Biblioteket

Vol. 275- (1997- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1- (1880- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Senaste numret finns att tillgå i anslutning till bibliotekets informations- och lånedisk

Vol. 299- (2008- ) Biblioteket

Vol. 296- (2007- ) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

Vol. 1-75 (1955-1992) TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post.

T

Vol. 1-92 (1871- 1962) Open access från projekt Runebergs webbplats

(Flera volymer)

V

X

Z

Vol. 1-76  (1979-1997) Prenumeration med elektronisk åtkomst. Inloggning med STiL- eller LucatID

TF-Tillgänglig för alla att läsa i biblioteket, men du måste be bibliotekarierna att ta fram önskad post